Viisaat valmennuspöllöt

OVET-VALMENNUS ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN VANHEMMILLE

Ovet-verkkovalmennus®erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille

Tämä valmennus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille. Kurssilla käsitellään tukipalveluja, vanhemmuutta, omaishoitajan roolia sekä omia voimavaroja. Kurssi sisältää alustuksia, itseopiskeltavaa materiaalia, harjoituksia sekä yhteistä keskustelua.
Uupumisen estämiseksi on tärkeää, että omaishoitajalla on riittävät tiedot ja taidot tehtävässään. On hyvä pohtia voimavarojensa riittävyyttä ja omaa tuen tarvettaan sekä hakea tarvitsemiaan palveluja.

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry järjestää omaishoitajille 6 x 2 tunnin Ovet-valmennuksen Teams-kokoussovelluksella. Valmennus on avoin kaikille espoolaisille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmille. Valmennukseen sisältyy Espoon vammaispalvelujen infokerta.

OVET– valmennuksen myötä omaishoitaja saa tietoa:
-omaishoidosta yleensä
-sosiaaliturvasta ja omaishoitoa tukevista palveluista
-omaishoitajan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta
-omaishoitajan rooleista ja perhesuhteiden merkityksestä.

OVET –valmennuksen myötä omainen saa tukea:
-omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen
-omaan jaksamiseensa
-vertaisten kanssa käydyistä keskusteluista
-eväitä arkeen/eteenpäin.

Tarjoamme kaksi samanlaista valmennuskokonaisuutta kevään aikana, valitse itsellesi sopiva ajankohta. Jokaisella kerralla käsittelemme eri teemaa:

1. valmennus 20.4., 4.5., 18.5.(Espoon vammaispalvelujen infokerta), 1.6., 15.6. ja 22.6. klo 17-19

2. valmennus 22.4., 6.5., 20.5.(Espoon vammaispalvelujen infokerta), 3.6., 17.6. ja 23.6. klo 16-18

Ilmoittautumiset 15.4.mennessä sekä lisätietoa valmennuksesta:

info@eskaomaishoito.fi
tai Suvi 0405709780 tai Kristiina 0405310990.