Saattajana

ENNAKOIVA SAATTOHOITO-OPAS OMAISHOITAJAN TUEKSI

Saattohoito on parantumattomasti sairaan potilaan hoitoa tilanteessa, missä kuolema on todennäköinen lähiviikkoina tai kuukausina. Opas auttaa omaishoitajaa ennakoimaan tulevaa saattohoitoa ja selviytymään siitä käytännössä mahdollisimman hyvin.

Alkusanat

Opas on suunnattu erityisesti omaishoitajalle, joka hoitaa aikuista läheistään/omaistaan kotona. Se antaa konkreettista tietoa mm. saattohoidon eri vaiheista, ihmissuhteen muuttumisesta hoivasuhteeksi, kuoleman puheeksi ottamisesta, kuolemisesta ja siihen valmistautumisesta, surun kanssa elämisestä, omaishoitajan omasta palautumisesta ja vastuukysymyksistä.

Opas antaa omaishoitajalle myös tukea sopivien tukimuotojen ja palveluiden löytämiseksi ja arjen asioiden järjestämiseksi sekä oman jaksamisen vahvistamiseksi.

Opas on tarkoitettu myös omaishoitajia ja heidän läheisiään kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille antamaan tietoa omaishoitajien arjesta ja heidän tarpeistaan sekä vahvistamaan kumppanuutta saattohoidosta huolehtivien kesken.

Oppaan kummina on ylipormestari Eva-Riitta Siitonen, joka toimi itsekin tyttärensä ja puolisonsa omaishoitajana. Video avautuu linkistä yhdistyksen YouTube-kanavalle.

Rakenne

Opas jakautuu kolmeen lukuun:

  • Tietoa, taitoa ja kokemuksia saattohoidosta ja kuolemasta
  • Omaishoitajan jaksaminen
  • Omaishoitajan tuki ja palvelut saattohoidossa

Kukin luku sisältää tietoa, esimerkkitarinoita sekä Mitä voin tehdä? -neuvoja.

Esimerkkitarinat antavat tärkeää vertaistukea: “Tällainen tilanne meillä oli ja näin me siitä selvisimme”.

Jokaisen tilanne on yksilöllinen, eikä kaikkiin tilanteisiin ole vastauksia. Mitä voin tehdä -neuvoista voi löytää itselle sopivia apukeinoja arjen tilanteisiin.

Sähköisestä oppaasta löytyy lisäartikkeleita ja hyödyllisiä linkkejä mm. potilasjärjestöjen verkkosivuille.

Taustaa

Saattajana-opas on syntynyt omaishoitajien suuresta tarpeesta saada tietoa, valmiuksia ja tukea (aikuisen) läheisensä kotona tapahtuvaan saattohoitoon. Tietoa tarvitaan riittävän ajoissa, jotta omaishoitajat voivat hyvissä ajoin arvioida tilannettaan. Kaksivuotisen Ennakoiva saattohoito -hankkeen rahoitti Sosiaali- ja terveysmininisteriö.

Hankkeessa on haastateltu alueen omais- ja kokemushoitajia sekä saattohoidon ammattilaisia ja asiantuntijoita. He ovat myös työpajoissa kertoneet kokemuksistaan ja näkemyksistään saattohoitovaihetta koskevista monista mieltä askarruttavista asioista, joihin oppaassa vastataan.

Oppaan tekijät

Juha Hänninen on kouluttanut yli 25 vuoden ajan saattohoidon kysymyksissä Terhokodin ylilääkärinä, kirjoittanut useita tietokirjoja sekä ollut mm. Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana. Päivi Hänninen on työskennellyt 30 vuoden ajan Terhokodissa saattohoitajana, tästä 20 vuotta kotisaattohoidossa. Tuula Styrmanilla on 35 vuoden kokemus valmentajana ja kouluttajana. Terhokodissa hän on toiminut vuodesta 2010. Hän on kirjoittanut mm. Kosketus saattohoidossa -oppaan.

Lataa oppaat

Voit ladata joko oppaan pdf-tiedoston tai sähköisen oppaan. Sähköiseen oppaaseen on lisätty tietoartikkeleita sekä linkkejä mm. potilasliittojen verkkosivuille.

Tervetuloa käyttämään Saattajana-oppaita! Copyright oppaisiin on Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:llä ja kirjoittajilla. Mainitse ystävällisesti käytön yhteydessä lähde.

Videot

Videoissa avataan sekä Saattajana-oppaan sisältöä ja tekemistä että kuullaan kaksi tarinaa omaishoitajuudesta. Oppaan kummi Eva-Riitta Siitonen sekä omaishoitajana toimiva Rolf Holmberg kertovat kokemuksiaan omaishoitajina. Videot avautuvat yhdistyksen YouTube-kanavalle ja tekstityksen saa päälle kuvaruudun oikeasta alareunasta ”Tekstitykset”-painikkeesta.

Julkaisija

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Kauppamiehentie 6
02100 Espoo

Kerro Saattajana-oppaasta käyttämällä avainsanoja

#saattajana

#omaishoitaja

#saattohoito

#saattajanaopas

#valmennusopassaattohoitoon

#saattohoitovalmennus

#opasomaishoitajalle