på svenska

om oss

Alla som är intresserade av närståendevård, kan bli medlemmar i vår förening. Det behövs inte att få officiellt stöd för närståendevård att vara medlem i vår förening. Föreningen grundades 2003 och vi är en medlemsförening i Närståendevårdarnas förbund. Du kan vara nära till en närståendevårdare, familjemedlem, stödperson eller möta närståendevårdare på din arbetsplats. Du kan föreställa dig en dag att bli närståendevårdare eller anser att närståendevården är en viktig uppgift i vårt samhälle. Se vår broschyr.

Vi samarbetar aktivt med olika parter och lyfter fram frågor om närståendevård. Vi tar initiativ till beslutsfattare och anmärkar bristfälligheter. Vårt mål är att förbättra närståendevårdares ställning med de medel som står till vårt förfogande.

Utöver OmaisOiva-aktiviteter, bjuder vi också på nöjesaktiviteter i form av olika evenemang. Skärgårdskryssning och jullunch är bara några exempel på våra etablerade och omtyckta evenemang.

Medlemsavgiften för år 2024 är 25€. Registrerade föreningar, samfund, stiftelser och företag kan bli supportrar till vår förening. Supporter medlemsavgiften år 2024 är 50 €.

Som medlem i vår förening

  • du får en kanal att påverka för de saker du anser vara viktiga i din vård- och behandlingssituation
  • du kan lära känna andra vars livssituation liknar din
  • du får föreningens medlemskapsinformation och kan delta i föreningens verksamhet
  • Som medlem i Förbundet för närståendevårdare och vänner RF får du en Lähellä-tidning som utkommer fyra gånger om året. I förbundets medlemsförmåner ingår även juridisk rådgivning samt semester- och kursverksamhet.

Är du närståendevårdare?

En närståendevårdare är en person som tar hand om en närstående eller familjemedlem som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, åldrande eller andra särskilda behov inte klarar av vardagen på egen hand. De som behöver om skötsel kan vara i alla åldrar. Närståendevårdare inkluderar till exempel föräldrar till barn med funktionsnedsättning, de som tar hand om sin make och de som tar hand om sina föräldrar eller släktingar.

Närståendevårdare kan omfattas av kommunalt familjevårdsbidrag eller utföra vårdarbete i hemmet utan familjevårdsbidrag. Vården kan vara mindre krävande, vilket innebär att vårdaren kan gå till jobbet utanför hemmet, dock kan det också kräva 24-timmars assistans. Man räknar med att det finns 350 000 personer i Finland som tar hand om sina anhöriga varje dag. Cirka 50 240 av dem får familjevårdsbidrag enligt lag.

Identifiering som närståendevårdare

Många som vårdar sina närmaste hemma, identifierar sig inte som närståendevårdare. Oftast har konditionen hos den närmaste försämrats gradvis och man har hamnat utan att märka i denna situation. Att identifiera och erkänna en närståendevårdsituation kan vara svårt och till och med lite skrämmande, men värt det. Det eget orkandet och att sköta om sig själv är viktigt i alla familj- och närståendevårdsituationer.

 

Förbundet för närståendevårdare och vänner RF i Esbo och Grankulla stöder alla närståendevårdare i alla problem och situationer som berör närståendevården. Ta kontakt! Kolla in vår broschyr.

verksamhet och evenemang

OMAISOIVA

Ett verksamhetsbidrag från social- och hälsovårdsministeriet (med stöd av Veikkaus) möjliggör en långsiktig utveckling av vår föreningsverksamhet för att stödja närståendevårdare. Förbundet för närståendevårdare och vänner RF i Esbo och Grankulla är nuförtiden en OmaisOiva-förening. OmaisOiva-verksamheten är en gemensam verksamhet för Närståendevårdarförbundet och lokala föreningar som stödjer närståendevårdarnas resurser. Utöver Esbo och Grankulla, verkar vi även i Västra Nylands kommuner: Kyrkslätt, Ingå, Raseborg, Sjundeå och Hangö. Verksamheten bedrivs genom ett samarbetsavtal med närståendevårdare och vänner RF i Västra Nyland.

OMAISOIVA grupper

Regelbundna, öppna eller slutna kamratgrupper för närståendevårdare.

se grupper

OMAISOIVA café

Öppna tillställningar att ställa frågor om närståendevård, lära känna närståendevårdare och lokalföreningens verksamhet.

se caféer

OMAISOIVA KIOSK

Information och stöd utdelas där människor rör sig, till exempel i köpcentrum och på marknader.

OMAISOIVA stund

Personliga mötesstunder. Till exempel konfidentiell diskussion, vägledning och rådgivning mellan två med en anställd eller volontär. Kontakta föreningens personal och boka tid.

EVENEMANG

Vi bjuder på nöjesaktiviteter i form av olika evenemang. Skärgårdskryssning och jullunch är bara några exempel på våra etablerade och omtyckta evenemang.

se evenemang

medlemskap

bli medlem

Alla som är intresserade av närståendevård, kan bli medlemmar i vår förening. Medlemskapet kräver inte en formell närståendevård, som närståendestödet kräver. Du kan vara nära till en närståendevårdare, familjemedlem, stödperson eller möta närståendevårdare på din arbetsplats. Du kan föreställa dig en dag att bli närståendevårdare eller anser att närståendevården är en viktig uppgift i vårt samhälle. Medlemsavgiften för år 2024 är 25€. Registrerade föreningar, samfund, stiftelser och företag kan bli supportrar till vår förening. Supporter medlemsavgiften år 2024 är 50 € eller annan större summa.

Som medlem i vår förening

  • du får en påverkanskanal för de saker du anser vara viktiga i din vård- och behandlingssituation
  • du kan lära känna andra vars livssituation liknar din
  • du får föreningens medlemskapsinformation och kan delta i föreningens verksamhet
  • Som medlem i Förbundet för närståendevårdare och vänner RF får du en Lähellä-tidning som utkommer fyra gånger om året. I förbundets medlemsförmåner ingår även juridisk rådgivning samt semester- och kursverksamhet.

kontakt

Våra kontaktuppgifter

Vårt kontor är beläget i Tapiola, i Esbo-organisationers samfunds (Hyte) utrymmen, på Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo, andra våningen.

Du når oss lättast från kontoret genom att boka tid i förväg, antingen per telefon
050 528 4224 eller per email med adressen info@eskaomaishoito.fi.

Suvi Mansukoski-Mustonen
Vd,Ovet-handledare
tel. 040 5709780
info@eskaomaishoito.fi

Sanna Jensen
Närståendeverksamhets koordinator, Ovet-handledare
tel. 050 528 4224
info@eskaomaishoito.fi

KONTAKTFORMULÄR

Jag önskar att ni kontaktar mig

13 + 12 =