Oma Tuki -hanke

Oma Tuki –hanke oli silloisen RAY:n rahoittama nelivuotinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli kehittää työssäkäyville omaishoitajille tukimalli omaishoidon ja työssäkäynnin yhdistämiseksi. Hanke alkoi keväällä 2013 ja päättyi 2016. Hankkeesta vastasi Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry yhteistyökumppaneinaan Espoon seurakuntayhtymä, Kauniaisten kaupunki sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Tavoitteena oli

 • Luoda uusia toimintamalleja omaishoidon ja työn yhteensovittamiseksi
  sekä kehittää työyhteisökohtaisia tukimuotoja, joista omaishoitaja voi
  valita itselleen parhaiten sopivat muodot.
 • Vahvistaa työssäkäyvien omaishoitajien työssäjaksamista
 • Vahvistaa perheystävällistä ja omaishoitajamyönteistä työyhteisökult-
  tuuria

Mitä saimme

 • Työssäkäyvien omaishoitajien jaksaminen paranee ja arki helpottui
 • Työyhteisön omaishoitajatietoisuus ja –myönteisyys lisääntyi
 • Oikeudet palveluihin tulivat tutuiksi
 • Hankkeen myötä rakennettu työnantajakohtainen toimintamalli on sovellettavissa myös muihin toimijoihin ja työyhteisöihin jatkossa.

Hankkeen tuloksena oli kattava opas, joka löytyy sivuiltamme.