Minäkö omaishoitaja

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta läheisestään tai perheenjäsenestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta, ikääntymisestään tai muusta erityisestä avuntarpeesta johtuen ei selviydy arjesta omatoimisesti. Hoitoa tarvitseva voi olla minkä ikäinen tahansa. Omaishoitajia ovat esimerkiksi vammaisten lasten vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja  vanhemmistaan tai läheisestään huolehtivat henkilöt.

Omaishoitajat voivat kuulua hyvinvointialueen omaishoidon tuen piiriin tai tehdä kotona hoitotyötä ilman omaishoidon tukea. Hoito voi olla vähemmän vaativaa, jolloin hoitaja voi käydä kodin ulkopuolella työssä tai se voi edellyttää ympärivuorokautista avun antamista. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 henkilöä, jotka hoitavat päivittäin omaistaan. Heistä noin 50 240 saa lain mahdollistamaa omaishoidon tukea.

Omaishoitajaksi tunnistautuminen

Moni läheistään kotona hoitava ei tunnista itseään omaishoitajaksi. Usein läheisen kunto
on heikentynyt vähitellen ja tilanteeseen on ajauduttu kuin huomaamatta. Omaishoitotilanteen
tunnistaminen ja tunnustaminen voi olla vaikeaa ja hieman pelottavaakin, mutta se kannattaa.

Oma jaksaminen ja itsestä huolehtiminen on kaikissa omais- ja läheishoidon tilanteissa tärkeää.

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry on omaishoitajien tukena kaikissa omaishoitoon liittyvissä ongelmissa ja tilanteissa. Ota yhteyttä!

Tutustu esitteeseemme.