Omaishoito

Sairastuneen, vammaisen tai iäkkään läheisen ja rakkaan ihmisen auttamista ja hoitamista kotona kutsutaan omaishoidoksi. Omainen määritellään usein omaksi perheenjäseneksi, sukulaiseksi tai muuksi läheiseksi henkilöksi. Pitkäaikaissairaan, vaikeavammaisen tai ikääntymisen vuoksi apua tarvitsevan puolisosta tai muusta läheisestä voi tulla omaishoitaja avun tarpeen lisääntyessä. Omaishoito perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaishoitaja voi olla myös työssä käyvä tai etäomaishoitaja.

Ilman omaishoitoa kunnan tulee järjestää hoidettavan hoito joko säännöllisenä kotihoitona, palveluasumisena tai laitoshoitona. Omaishoitoa tukemalla kodin ulkopuolisessa hoidossa vietettävä aika lyhenee, mikä puolestaan vähentää paineita ympärivuorokautisten julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäämiseen. Toisaalta omaishoidon tukeminen edellyttää omaishoidon asumis- ja tukipalveluiden vahvistamista.

Laki omaishoidon tuesta

Laki omaishoidon tuesta astui voimaan 2006, jonka jälkeen siihen on tehty useita muutoksia, viimeisimmät kesällä 2016. Laki muutoksineen on luettavissa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

  • hoidettavalle annettavista palveluista
  • omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta ja vapaasta, sekä
  • omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on hoidettavalle myönnettävä sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta. Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen (= ehdoton) oikeus. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus vaihtelevat kunnittain.

Yleistä

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta läheisestään tai perheenjäsenestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta, ikääntymisestään tai muusta erityisestä avuntarpeesta johtuen ei selviydy arjesta omatoimisesti.

Lisää omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja

Kaikki omaishoidon asiasta kiinnostuneet voivat liittyä yhdistyksemme jäseniksi. Jäsenyys ei edellytä virallista, omaishoidontuen edellyttämää omaishoitajuutta.

Olenko omaishoitaja?

Hyödyllisiä linkkejä

Olemme koonneet alle joitakin linkkejä, joista saa lisätietoja erilaisista omaishoitoon liittyvistä teemoista ja palveluista. Linkkilistaa päivitetään toiveidenne mukaisesti.

Linkkejä hyödyksesi