Tietoa työssäkäyville omaishoitajille

Moni omaishoitaja tekee arvokasta hoitotyötä ansiotyönsä ohella. Työn ja huolenpidon yhdistäminen saattaa kuitenkin olla uuvuttavaa. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi hoitojärjestelyt, ajan ja unen puute sekä vaikeus hoitaa asioita virka-aikana kesken työvuoron. Puolisoaan tai vanhempaansa hoitavan tilannetta ei myöskään usein tunnisteta omaishoitotilanteeksi.

Ikääntyvien vanhempien hoito on joskus niin sanottua etäomaishoitoa, eli hoidettavat asuvat toisella paikkakunnalla. Omaiset kuitenkin huolehtivat etäällä asuvista vanhemmistaan monin tavoin, järjestävät palveluja ja huolehtivat arjen sujumisesta. Hoiva voi olla kuormittavaa, puheluihin täytyy vastata montaa kertaa päivässä ja vanhemman luona käydään usein.

Oma Tuki-oppaassa kerrotaan niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmasta hyvistä käytännöistä, jotka kehitettiin hankkeemme aikana. Työpaikalla on hyvä tietää, mitä voidaan tehdä omaishoitotilanteessa olevan työntekijän jaksamisen ja työpanoksen turvaamiseksi. Myös työssä käyvä omaishoitaja saa oppaasta apua ja vinkkejä tilanteeseensa.

Oma Tuki -opas

Omaishoitajaliiton Rahkeet riittämään -hanke on tuottanut tietoa ja tukea työssäkäyville omaishoitajille. Tutustu sivustoon.

Työ ja omaishoito – tietopankki tarjoaa kattavan katsauksen työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta.