Hankkeet

Hankkeet ovat sosiaali-ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista antamalla rahoituksella toteutettavia perustoiminnasta erillisiä projekteja, joiden tavoitteena on luoda uusia toiminta- ja tukimalleja omaishoitajille. Me olemme toteuttaneet OmaTuki -hankkeen, jonka puitteissa luotiin hyviä käytäntöjä, malleja ja opas työssä käyville omaishoitajille. Vuonna 2020 alkoi Tukea ja Taitoa -hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa Ennakoiva saattohoito -valmennus omaishoitajille. 

Tukea ja Taitoa

Ennakoiva saattohoitovalmennus

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry toteuttaa omaishoitajien tueksi ennakoivan saattohoidon valmennuksen vuosina 2020-2021.

Lisää valmennuksesta

Oma Tuki -hanke

Oma Tuki –hanke oli silloisen RAY:n rahoittama nelivuotinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli kehittää työssäkäyville omaishoitajille tukimalli omaishoidon ja työssäkäynnin yhdistämiseksi. Hanke alkoi keväällä 2013 ja päättyi 2016.

Lisää Oma Tuki -hankkeesta

Opas työssäkäyville omaishoitajille

Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen on yhä yleistyvä elämäntilanne, ja omaishoitajat tarvitsevat oikeanlaista tukea hallitakseen elämäntilannettaan. Tukimallin avulla omaishoitajien elämänlaatua ja jaksamista voidaan parantaa ja välttää uupumista, sairaslomia ja ennenaikaista eläköitymistä.

Tutustu oppaaseen