Hyödyllisiä linkkejä

Seniori-info, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluohjaus ja neuvonta senioreille

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalvelut

Länsi-Uudenmaan kriisipäivystys 09 816 42439
https://www.luvn.fi/fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaali-ja-kriisipaivystys

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Omaishoidon tuki
https://www.luvn.fi/fi/palvelut/sosiaalipalvelut/omaishoidon-tuki

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet alkaen 2023: https://www.luvn.fi/fi/omaishoidon-tuen-myontamisperusteet

Vesa-vapaaehtoistoiminnan Keikka-apu senioreiden hyväksi. Täältä voi saada vapaaehtoiselta apua arjen asioissa ja vapaa-ajalla.

Länsi-Uudenmaan hoivakodit
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2021/06/lansi-uudenmaan-hoivakotiportaali-on-avattu-hoivakoteja-voi-nyt-vertailla-valita-ja-vaihtaa

Espoon sairaala, ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu
https://www.luvn.fi/fi/palvelut/terveyspalvelut/sairaalapalvelut/espoon-sairaala

Laki omaishoidon tuesta www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Minäkö omaishoitaja? Lue lisää, jos pohdit, oletko omaishoitotilanteessa

Omaishoitajat ja läheiset –liitto http://www.omaishoitajat.fi/

Omaishoitajien kuntouttavat lomat 
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajien-tuetut-lomat/

Tietoa omaishoitajan eläkkeestä ja sen hakemisesta
https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/tietoa-elakkeista/ammattiryhmien-elake/omais–ja-perhehoitajat/#1c31968f 

Omaisena edelleen ry  www.omaisenaedelleen.fi/

Väestöliitto – Työ, elämänkaari ja työurat
http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/perheystavallinen-tyopaikka/

Omaishoitaja Petter Pulkkisen sivut muistisairaan hoitajille ja läheisille http://www.elamanlaatu.fi/

Lasten omaishoitajat https://www.lastenomaishoitajat.fi/mist-apua

Leijonaemot https://leijonaemot.fi/