Hyödyllisiä linkkejä

Seniorineuvonta Nestori, palveluohjaus ja neuvonta
www.espoo.fi/nestori

Espoon kriisipäivystys
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Sosiaalityo_ja_toimeentulo/Sosiaali_ja_kriisipaivystys

Espoon kaupunki – Omaishoito
http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito

Tehostetun palveluasumisen hoivakodit ikäihmisille lähiseudulla
https://hoivakodit.espoo.fi/fi-FI/

Kauniaisten kaupunki- Omaishoito https://www.kauniainen.fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/vanhuspalvelut/omaishoidon_tuki

Espoon sairaala, ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala

Laki omaishoidon tuesta www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Minäkö omaishoitaja – ensiopas omaishoitoon https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/06/Ensiopas_nettiversio.pdf

Omaishoitajat ja läheiset –liitto http://www.omaishoitajat.fi/

Omaishoitajien kuntouttavat lomat (Kelan ja liiton järjestämät) 
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/lomat-ja-kuntoutus-2/ 

Omainen hoitajana- oppaat
https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/kirjoja-ja-oppaita/

Omaisena edelleen ry  www.omaisenaedelleen.fi/

Omaishoidon teesit www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-teesit

Työterveyslaitos – Omaishoito www.ttl.fi/partner/tyojaperhe/omaishoiva/sivut/default.aspx

Väestöliitto – Työ, elämänkaari ja työurat
http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/perheystavallinen-tyopaikka/

Mikkelin ja Pieksämäen omaishoitajayhdistysten hanke työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta

Video työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta (Lamppu-kumppanuushanke)

Kuppi nurin-hanke, omaishoitoperheille, joilla on haasteita päihteiden käytössä
https://omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/liiton-toimintamuodot/kuppi-nurin-hanke/

Omaishoitaja Petter Pulkkisen sivut muistisairaan hoitajille ja läheisille http://www.elamanlaatu.fi/

Lasten omaishoitajat https://www.lastenomaishoitajat.fi/mist-apua

Leijonaemot https://leijonaemot.fi/