Yleistä hankkeesta

Yleistä hankkeesta

 

Tämä hanke on saanut alkunsa yhdistyksen arjen työstä. Keskusteluissa omaishoitajien kanssa on tullut esille, että useat omaishoitajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa ja taitoa saattohoidosta sekä tukea omaan fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen – vaikka saattohoitovaihe ei olisikaan vielä ajankohtainen. Omaa osaamista, jaksamista tai halua hoitaa omaista saattohoitovaiheessa voi olla vaikea itse arvioida. Maaliskuussa 2020 alkaneen hankkeen tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen hankkeen kokeneiden asiantuntijoiden avulla. Saattohoitovaihe voi alkaa yllättäenkin ja siihen varautuminen jo etukäteen, ennakoivasti, helpottaa sekä omaishoitajaa että hoidettavaa, lähipiiriä unohtamatta.

Omaishoitajien tuen tarpeita on selvitetty yhdistyksen jäsenille lähetetyllä kyselyllä toukokuussa 2020 sekä hankkeen asiantuntijoiden tekemillä syvällisillä haastatteluilla omaishoitajien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.  Näiden tietojen pohjalta rakennetaan sisältöjä vuonna 2021 järjestettäviin pilottityöpajoihin, joita hankkeen asiantuntijat vetävät. Yhteistyötä tehdään myös kumppanien, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Omaishoitajaliiton edustajien kanssa. Työpajoista saatavasta palautteesta sekä yhteistyökumppaneiden asiantuntijoiden / ammattilaisten kanssa tehtävästä työstä muodostuu  lopullinen valmennussisältö. Tavoitteena on luoda helposti käyttöön otettava, monipuolinen sisältö, jota voivat käyttää omaishoitajien lisäksi yhdistykset, saattohoidon ammattilaiset ja terveys- ja sosiaalialan oppilaitokset.

Hankkeen logon on suunnitellut Emmi Siitari / Con Logo ja tiimiläisten kuvat on ottanut Anni / Eleonooras hygge Photography. Emmi kuvaa logoa näin: muoto yksin on keveä ja  kesäinen, kuin keltainen kesäinen ilmapallo tai kuumailmapallo (iloa). Muoto toistuu ja yhdessä ne muodostavat sydämen. Toinen muoto on väritykseltään läpinäkyvä, tästä ulottuvuudesta katoava, kuin leijumassa keveästi ilmaan ja vain osittain kiinni toisessa muodossa.

 

 

Lisää hankkeesta voitte lukea näiltä yhdistyksen kotisivuilta sekä Facebook-ryhmästä, jonne päivitämme tietoja hankkeen edetessä. Vastaan mielelläni hankkeeseen liittyviin kysymyksiin osoitteessa jaana.schirmer@tukeajataitoa.com tai puhelimitse numerosta 044 971 6012 (mieluiten ma-pe 10-15 – voit myös jättää soittopyynnön).