ryhmä veneellä

SAMTALSGRUPP FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE I HAGALUND

Den svenska samtalsgruppen samlas under hösten i Hagalund följande tisdagar kl. 13.00-14.30  30.8. 27.9.,25.10.,22.11.
Mera information: Ilse Vaenerberg 0505544806, ilse.vaenerberg@gmail.com