ryhmä veneellä

SAMTALSGRUPP FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE I HAGALUND

Den svenska samtalsgruppen samlas under våren i Hagalund följande tisdagar kl. 13.00-14.30  15.2., 15.3., 19.4., 17.5.
Mera information: Ilse Vaenerberg 0505544806, ilse.vaenerberg@gmail.com