ryhmä veneellä

SAMTALSGRUPP FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE I HAGALUND

Den svenska samtalsgruppen samlas under hösten i Hagalund följande onsdagar kl. 13.00-14.30  15.9., 13.10., 10.11.
Mera information: Ilse Vaenerberg 0505544806, ilse.vaenerberg@gmail.com