ryhmä veneellä

SAMTALSGRUPP FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE I HAGALUND

Den svenska samtalsgruppen samlas under våren i Hagalund följande onsdagar kl. 13.00-14.30
20.1., 17.2., 17.3., 14.4., 19.5.
Mera information: Ilse Vaenerberg 0505544806, ilse.vaenerberg@gmail.com