ryhmä veneellä

SAMTALSGRUPP FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE I HAGALUND

Den svenska samtalsgruppen samlas under våren i Hagalund följande tisdagar kl. 13.00-14.30 ti 17.1., 21.2.,21.3., 18.4.,23.5. Plats: Köpmansgatan 6, 2 vån.
Mera information: Ilse Vaenerberg 0505544806, ilse.vaenerberg@gmail.com