Omaishoidon palkkioiden indeksikorotus v. 2024 on 5,07%. Palkkiot ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella seuraavat:

  1. Päivittäinen toistuva hoidon tarve 461,99 euroa/kk

  2. Ympärivuorokautinen hoidon tarve 923,99 euroa/kk

  3. Erittäin vaativat vaiheet 1608,61 euroa/kk

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan maksu nousee v. 2024 ja on 12,80 euroa/vrk.
Sijaisomaishoitajan hoitopalkkio nousee v.2024 ja on 97,55 euroa/vrk.

Muista asiakasmaksujen muutoksista löytyy tietoa luvn.fi.