ryhmä veneellä

STÖDGRUPP FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE I KYRKSLÄTT

Den svenska stödgruppen samlas i under våren följande tisdagar  7.2.,14.3., 4.4., 9.5. kl. 13.30-15.00
Plats: bibliotekshus Fyyri, Kyrktorget 1.

Mera information:Sanna Jensen 0505284224 eller info@eskaomaishoito.fi.