ryhmä veneellä

STÖDGRUPP FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE I RASEBORG

Den svenska stödgruppen samlas i under våren följande onsdagar kl. 13.00-14.30 12.1.(obs torsdag!), 22.2., 15.3., 12.4.,17.5.
Plats: Villa Anemones festsal, Köpmansgatan 27

Mera information:Sanna Jensen 0505284224 eller info@eskaomaishoito.fi.