ÖPPNA DÖRRAR -KURS I ESBO

Vårdar du din anhöriga, har du tänkt på att bli närståendevårdare eller kanske du redan är det?

Vårdar du din anhöriga, har du tänkt på att bli närståendevårdare eller kanske du redan är det? Välkommen till vår Öppna Dörrar- kurs som ger kunskaper, färdigheter och kompetenser till alla närståendevården, gemensamt organiserad av vår förening och Esbo stad.
Öppna Dörrar- kurs för dig som tar hand om din anhöriga; kunskap, kompetens och kamratstöd för vårdare till sjuka och handikappade.
Ca en miljon finländare hjälper regelbundet sina anhöriga. Uppskattningsvis finns det ca 350 000 närståendevårdssituationer, varav 60 000 är bindande och krävande.
För att undvika utmattning är det viktigt att närståendevårdare har tillräckligt med kunskaper och kompetens i sin uppgift. Det är bra att fundera på hur de egna resurserna räcker till och identifiera behovet av stöd för sig själv samt söka sådant stöd som man behöver.

Öppna dörrar – kursen ger färdighet till:

-kännetecken för en närståendevårdssituation
-förstärka vårdarens fysiska och psykiska välfärd
-anpassning till förändringar
-grunderna till kunskaper om omvårdnad och stöd
-tjänster som stöder närståendevård och annat socialskydd

Öppna Dörrar- kursen ger stöd också för:

-identifiering av vårdarens egna resurser och stärkandet av dessa
-eget orkande
-styrka av kamratstöd
-metoder att orka framåt i vardagen

Tid: Fredag kl. 12-14.30. 14.10.,28.10.,11.11.,25.11. och 9.12.
Plats: Esbo centrums servicecentral Kamrersvägen 3, 3. vån., köpcentret Esbotorget,02770 Esbo

Kaffebjudning på tillställningarna, välkommen!

Mera information och anmälningar senast den 9.10.22 Sanna Jensen 050 528 4224