Meidän mielestämme omaishoidon kehittäminen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi omaisen hoitamisessa on tärkeä teema vaaleissa ja tulevalla hallituskaudella. Ykkösteemaksi siitä tuskin nytkään on, kuten ei aiemminkaan. Omaishoitajat saavat ansaitsemaansa arvostusta ja heidän työnsä nähdään erittäin tärkeänä läpi poliittisen kentän, mutta silti yhteinen tahto omaishoidon strategiseen kehittämiseen puuttuu. Katso tästä puolueiden kannat omaishoitoon.

Omaishoidon kehittäminen saatetaan nyt nähdä hyvinvointialueiden päättäjien tehtävänä. Mutta tulevat kansanedustajat lainsäätäjinä ovat vaikuttamassa merkittävästi omaishoidon kehittämisen mahdollisuuksiin. Omaishoidon tarve kasvaa. Se vaatii eduskunnalta ennakointia, omaishoitoa tukevia päätöksiä sekä riittävää rahoitusta. Omaishoito yhdessä palvelujen kanssa siirtää, ja jopa ehkäisee raskaamman hoidon tarvetta. Esimerkiksi tehostettu palveluasuminen on yli viisi kertaa kalliimpaa kuin omaishoito, kun otetaan huomioon omaishoidon keskimääräinen palkkio ja kolme hoitopäivää tehostetussa palveluasumisessa hoidettavan henkilön omaishoitajan vapaan aikana. Omaishoitoon panostaminen, ja erityisesti rahallisen tuen lisäksi myös toimiviin palveluihin panostaminen, on säästöä.

Länsi-Uudenmaalla omaishoidon siirtäminen hyvinvointialueelle toi kolme palkkioluokkaa, osin tiukemmat myöntämisperusteet ja joillekin omaishoitajista se on saattanut aiheuttaa palkkioluokan alenemisen. Tämä on kohtuutonta, koska omaishoitajien hoitovastuu ei ole muuttunut. Myös vaatimus käytännössä ympärivuorokautisesta hoivavastuusta jo keskimmäisessä palkkioluokassa on inhimillisesti katsoen kestämätön. Monet omaishoitajat ajetaan tässä jaksamisensa äärirajoille.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella omaishoitajalla on kolme vapaapäivää kuukaudessa. Omaishoitajia kannustetaan vapaiden pitämiseen, mutta vapaapäivien lisäys paperilla ei auta, jos omaishoitajaperheille sopivia hoitopaikkoja ei lisätä esimerkiksi suhteessa hoivan ympärivuorokautiseen sitovuuteen ja vaativuuteen. Omaishoitajien tukipalvelujen pitää toimia niin, että hän jaksaa tehtävässään. Hyvinvointialueen tulee tarjota omaishoidettavalle tarkoituksenmukainen hoitopaikka omaishoitajan vapaan ajalle ja tähän pitää löytyä erilaisten perheiden tarpeisiin vaihtoehtoja. Omaishoitajalla tulee olla mielenrauha siitä, että omainen hoidetaan vapaan aikana hyvin.

Vaalien alla omaishoito nostetaan keskusteluihin ja kaikki arvostavat omaishoitajien työtä. Vaalipuheissa kuulemme iskulauseita omaishoidon kehittämisen tärkeydestä ja palkkioiden korotuksista. Toimet jäävät herkästi laihoiksi uuden kauden alettua. Taustalla taitaa olla ajatus: “hoitaahan ne kuitenkin”.