puolen vuoden saldo - oppaan teksti kommentoitavana

Puolen vuoden saldo – oppaan teksti kommentoitavana

mennessä | heinä 12, 2021

Näin poikkeuksellisen helteen aikana viime talven ja kevään etätyöpajat tuntuvat jo kaukaisilta. Toteutimme  tapaamisia hankkeessa mukana oleville omaishoitajille/kokemusasiantuntijoille sekä Espoon ja Kauniaisten hankekumppaneiden ammattilaisille. Pajojen lisäksi asiantuntijat tekivät useita haastatteluita ammattilaisille, ja kaikki tämä arvokas tieto hiottiin kesäkuun loppuun mennessä kommentointikierrokselle. Kevään aikana valitsimme yhdistyksen hallituksen siunauksella oppaan visuaalisen ilmeen toteuttajaksi graafisen suunnittelijan Tiina Aaltosen. 

Oppaan sisällön kommentointi

Oppaaseen tulee kolme toisiinsa linkittyvää, mutta selkeästi omaa erillistä osioita; Tietoa, taitoa ja kokemuksia saattohoidosta ja kuolemasta – Omaishoitajan jaksaminen – Omaishoitajan tuki ja palvelut saattohoidossa. Näistä kahden ensimmäisen osion teksti on lähetetty kommentoitavaksi hankkeessa mukana oleville. Kommentoinnin perusteella tekstiä hiotaan lopulliseen muotoon ja oikolukija käy myös sen läpi. Elokuun loppuun mennessä teksti luovutetaan Tiina Aaltoselle sekä painetun että sähköisen oppaan taittoa varten. 

Loppukesästä jouluun

Paljon työvaiheita on vielä edessä; oppaan taiton lisäksi tarvitaan painotalo sekä laaja osoiterekisteri kattamaan koko Suomi oppaan markkinointia varten. Opas saa kotisivuilta oman kohtansa, josta tulevat löytymään mm. ladattavat materiaalit sekä palautelomake. Myös saavutettavuusasiat käydään tarkasti läpi syksyn aikana. Sähköiseen oppaaseen valmistetaan muutamia videoita ja äänijulkaisuja (podcasteja).

Hankkeen työpajoihin osallistuville järjestämme syyskuussa seminaarin, jossa jaetaan sisältötietoa ja kokemuksia oppaasta sekä oppimisesta, jota se on tuottanut. Työpaja on myös mahdollisuus vuoropuhelulle omaishoitajien ja ammattilaisten kesken.

Hanke huipentuu marraskuun lopussa oppaan julkaisujuhliin Espoossa. Tästä tilaisuudesta teemme tallenteen, joka tulee katsottavaksi yhdistyksen kotisivujen kautta.

Lempeitä kesäpäiviä!