ETÄOVET-VALMENNUS TYÖIKÄISILLE OMAISHOITAJILLE

ETÄOVET-VALMENNUS TYÖIKÄISILLE OMAISHOITAJILLE

Ovet – valmennus etäyhteydellä (Teams) Ovet valmennus työssäkäyville omaishoitajille Teamsin välityksellä maanantaisin 17.10., 31.10.,14.11., 28.11. ja 12.12. klo 16.30–18.30. Omaisestaan huolehtiminen ja hoitaminen työn ohella on vaativaa ja kuormittaa usein arkea...