Tukea ja taitoa -hankkeen tulokset ovat valmistuneet ja juurrutustyö on käynnissä!

Stöd och Kunnandet’ – projektets resultat har blivit färdiga och inlärningsarbetet är i gång!

Tukea ja taitoa -hankkeen tulokset ovat valmistuneet ja juurrutustyö käynnissä

mennessä | helmi 17, 2022

 Saattajana -oppaan kuvituksessa on käytetty graafikko Tiina Aaltosen suunnittelemaa puuta.
Se sopiikin hyvin hankkeen tämän vaiheen symboliksi.

Olemme tehneet aktiivisesti tiedottamista ja hankkeen tulosten juurrutustyötä.
Oppaan sisällölle onkin löytynyt monta hyvää paikkaa kasvualustaksi.
Teemme nyt työtä varmistaaksemme, että tulokset saadaan käyttöön mahdollisimman laajasti ”kentällä”; sosiaali- ja terveydenhuollossa, palveluissa ja tukitoimia tarjoavien tahojen verkostoissa, mutta myös oppilaitoksissa ja seurakunnissa.

Erityistä lisää saavutettavuuteen ja käyttökelpoisuuteen tuo saavutettavuuskriteerit täyttävän tekstiversion valmistuminen Saattajana.fi -sivuille. Saamme myös oppaan ruotsinkielisen version huhtikuun aikana.
Något särskilt för tillgängligheten och användbarheten som uppfyller tillgänglighetskriterierna tillförs av textversionen som blivit färdig på Saattajana.fi -sidorna. Vi får den svenskspråkiga versionen under april månad.

Opas on erityisesti suunnattu omaishoitajien avuksi ja tueksi saattohoitovaiheessa ja sen ennakoinnissa, mutta sen arvoksi on osoittautunut myös ammattilaisten ja palveluja kehittävien kiinnostus omaishoitajanäkökulmaan.
Hanke on tuottanut myös erityisen arvostavan tavan tehdä kehitystyötä yhdessä.
Kutsumme ihan kaikki jakamaan tietoa siitä eteenpäin.
Lämpimästi kiitos ihan kaikille mukana olleille, jatketaan!
Hyvä saattohoito tehdään yhdessä!
En bra terminalvård gör man tillsammans!

 .