yhdessä osaamme enemmän

Yhdessä osaamme enemmän

mennessä | heinä 12, 2021 | Blogi

empatia, osallistaminen ja tietotaito

Tukea ja taitoa -hanketiimimme jäi heinäkuun alusta kesätauolle. Projektimme kuitenkin etenee ja kypsyy kesän lämmössä. Kesäkuun lopussa valmistunut opas- ja valmennustekstimme ensimmäinen versio lähti kommentoitavaksi sen luomiseen osallistuneille omaishoitajille ja kokemusasiantuntijoille, ammattilaisille ja muille projektin toimijoille.
Jännittävää! Se on varmasti jokaista kirjoittajaa eniten jännittävä vaihe, mutta tärkeä vaihe.

”Kirja valmistuu vasta lukijansa käsissä”

Näin neuvoi kustantaja ensimmäisen kirjani valmistuessa. Viisaasti sanottu! Valmistuuko palvelukin vasta käyttäjänsä käsissä? Voiko palvelua ”muotoilla” niin, että se palvelisi ja tukisi käyttäjän tarpeita?

Olemme tottuneet ajattelemaan, että muotoilu liittyy konkreettisten esineiden suunnitteluun ja muotoiluun käyttäjälle sopivaksi, mutta myös palveluita ja toimintamalleja voi muotoilla. Sellainen yhteistyö muokkaa myös osallistujia yhdessä tekemisen kautta. Kun suunnitellaan uutta palvelua ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, on tärkeää että empatia, osallistaminen ja tieto-taito kulkevat käsi kädessä! Sitä kannattaa miettiä yhdessä ja testata käytännössä.

Päteväkään asiantuntijan tieto ja taito ei yksin riitä auttamaan tai tukemaan haastavassa elämäntilanteessa. Suunnittelijalla ja asiantuntijalla pitää olla myös sydän paikallaan; empaattinen asenne ja kyky eläytyä asiakkaan elämään ja elämäntilanteeseen. Se edellyttää yhdessä tekemisen taitoa, osallistamista ja asiakkaan, palveluita käyttävän ja jokaisen osallistujan asiantuntijuuden ymmärtämistä ja sen ymmärryksen yhdistämistä tietoon.

Omaishoitajalle kirjoitettua

Saattohoitovaiheen tarpeita vastaavaa erityistä sisältöä ja käytännön menetelmää on mietittävä tarkasti ja kuunneltava herkällä korvalla. Omaishoitajan näkökulman ja saattohoitovaiheen elämäntilanteen ymmärtämiseksi meillä on ollut mukana omistautunut joukko omaishoitajia ja kokemusasiantuntijoita. Ilman heitä ja omaishoitajayhdistyksen asiantuntijoita, terveydenhuollon ammattilaisia, palveluista vastaavia Espoon ja Kauniaisten kaupunkien henkilökuntaa tällainen suunnittelu -ja kirjoitustyö ei olisi ollut mahdollista.

Hyvää kypsyvää kesää ja syksyllä uusin voimin viimeistelmään opasta!