Lue syksyn 22 toimintaesitteemme tästä
Olemme tulevana syksynä odottavalla kannalla. Omaishoitajien palvelut siirtyvät ensi vuonna hyvinvointialueiden järjestettäviksi ja syksy on kiireistä vaikuttamisen aikaa. Myös Oiva-toiminnassamme otetaan uusia askelia, pilotoimme esim. ruotsinkielisiä valmennuksia toiminta-alueellamme ja tavoitteenamme on saada lisää omaishoitajia toimintamme piiriin aktiivisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Omaishoidon tuen kokonaisuus -projektiryhmä valmistelee ensi vuoden alussa aloittavalle hyvinvointialueelle omaishoidontuen yhteisiä perusteita, eli toimintaohjetta sekä palvelukuvauksia. Tärkeimpinä asioina hyvinvointialueen kokonaisuuden kannalta on hoitopalkkioluokkien määrittely sekä vapaiden järjestäminen. Alueen eri kunnissa on ollut eri käytäntöjä, jotka pitää nyt yhtenäistää.

Ryhmässä on mukana joka Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnasta viranhaltijoita ja me alueen omaishoitajayhdistysten edustajat (Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset ESKA ry ja Hiiden omaishoitajat ry Lohja-Vihti-Karkkila-alueelta), joihin kuuluu kaksi koulutettua kokemusasiantuntijaa ja kaksi kokenutta omaishoitajaa. Kokemusta on tasapuolisesti niin lapsen kuin iäkkään omaisenkin hoidosta. Palvelukuvaukset sekä ehdotus myöntämisperusteista ja palkkioista esitetään syksyllä aluevaltuustolle. Uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön hyvinvointialueella vuoden 2023 alussa.

Yleisenä tavoitteena tulisi olla omaishoidon ja sen palvelujen monipuolistaminen ja vahvistaminen sekä etenkin räätälöinti perheiden tarpeiden mukaan. Kuitenkin käytännössä tiedämme, että tulevilla alueilla on jo nyt tiedossa resurssipula niin rahasta kuin työvoimasta. Kuinka omaishoito voi tulevaisuudessa, sen näemme, mutta syksyllä yritämme ainakin vaikuttaa parhaamme mukaan työryhmän kautta asiaan.

OmaisOiva-toimintamme  pitää syksyllä sisällään tutut vertaisryhmät, valmennukset, kahvilat ja eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa vierailut. Toivomme myös, että olette meihin yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla  kaikissa teitä askarruttavissa asioissa omaishoitoon liittyen. Tarjoamme keskustelutukea, neuvontaa ja apua arkipäivänne tilanteisiin. Yhdistyksen virkistystapahtumat tarjoavat omaishoitajille arjen keskellä tuokion viihtyä ihan muissa ympyröissä. Tulkaa mukaan!

Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä!
Suvi